Regulamin

I Zasady ogólne

 1. Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma dokonującym zakupów w sklepie internetowym www.dymo.com.pl lub bezpośrednio w firmie.
 2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie www.dymo.com.pl jest firma: P.P.H.U. „EMMA” A.Grodecki z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 593-100-87-04, REGON 190287675.

II Określenie transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, prezentowane na stronach www sklepu internetowego www.dymo.com.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (nie zawieraja podatku VAT)
 3. Produkty w ofercie na stronie www.dymo.com.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
 4. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.dymo.com.pl.

III Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć korzystając ze strony www.dymo.com.pl, pocztą elektroniczną, faxem.
 2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 5 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
 4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta pomiędzy www.dymo.com.pl i Nabywcą umowa sprzedaży towaru.

IV Formy płatności

 1. Gotówką, przy odbiorze towaru.
 2. Przelewem, zgodnie z podaną poniżej procedurą:
  1. sklep www.dymo.com.pl wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.
  2. z chwilą wpływu na konto sklepu www.dymo.com.pl płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

V Dostawy

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika www.dymo.com.pl o proponowanym terminie dostawy produktu.
 2. Na terenie Trójmiasta i okolic zakupiony towar odbiera klient. Istniej możliwość dostarczenia pocztą lub firmą kurierską na koszt klienta.
 3. Na terenie całej Polski pocztą lub firmami kurierskimi. Koszty pokrywa zamawiający.
 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej “Protokołu Reklamacji”.

VI Reklamacje i gwarancje

 1. Każdy oferowany towar posiada kartę gwarancyjną producenta.
 2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe producenta/importera na terenie Polski. Adresy serwisów zawiera karta gwarancyjna. Dostarczony do serwisu towar powinien zawierać: towar, zgłoszenie awarii (opis uszkodzenia), kartę gwarancyjną potwierdzoną w miejscu sprzedaży.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie www.dymo.com.pl bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania faktury korygującej przez Nabywcę, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VII Paragony, faktury VAT

 1. Do produktu zakupionego w sklepie www.dymo.com.pl jest wystawiona faktura VAT.
 2. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy do towaru jest dołączony dowód zakupu.
 3. Aby otrzymać fakturę VAT w momencie składania zamówienia, należy podać dane niezbędne do wystawiania faktury VAT.
 4. Istnieje również możliwość otrzymania faktury VAT, nawet gdy podczas zamawiania towaru nie było to zgłoszone. W tym celu należy odesłać listem poleconym paragon fiskalny na adres sklepu, ale nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od daty zakupu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość sklepu www.dymo.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronie sklepu www.dymo.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PPHU EMMA A. Grodecki danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie drogą mailową informacji o promocjach i nowościach sklepu www.dymo.com.pl.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PPHU EMMA A. Grodecki z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul.Sikorskiego 3 w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od niej informacji handlowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji.

Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp …) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

Ważne:

Na ekranie komputera mogą wystąpić różnice w wyświetlaniu towarów ze sklepu internetowego. Wynikają one z indywidualnych ustawień komputera. Dotyczy to szczególnie koloru, proporcji itp. i nie są uwzględniane jako reklamacja zakupionego towaru.